ESPAGNE.

 

Petite bibliographie de L'HISTOIRE du SCOUTISME en CATALOGNE et en ESPAGNE

par Marcel Gabarró i Pallarès, MarcelGP@blanquerna.url.es

CATALUNYA

- FONT I PLANA Jordi, Experiència Litúrgica de l'Escoltisme Catòlic català, (1930-1980)
(Tesi doctoral en procés de redacció).

- GABARRÓ i PALLARÈS Marcel, Els orígens de l'escoltisme a Catalunya, (1912-1923)
(Tesi doctoral en procés de redacció)

- DD.AA Barcelona d'excursió Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2000

- FRANCH M., RIAL R., RIBA JM, (eds), Escoltisme i educació, Vic: EUMO, 1999

- COSTA Joan, Dels moviments d'Esglèsia a la militància política, Barcelona: Mediterrània, 1997.

- VALLORY E. QUERA J., Excursionisme i Escoltisme Barcelona, Abadia de Montserrat, 1994.

- BALCELLS A., SAMPER G., L'escoltisme català (1911-1978), Barcelona, Barcanova, 1993.

- SAMPER Genís, 50 anys d'escoltisme català (1927-1978), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993.

- CASTELLS Víctor (ed.), Homenatge a Josep M. Batista i Roca. Textos polítics i pedagògics, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993.

- MANENT A., SAMPER G., (coord.), Mossèn Antoni Batlle. Miscel. lània d'homenatge, Barcelona; Abadia de Montserrat, 1992.

- SOLÀ PERE, " Associacionisme i condició juvenil. Una reflexió sobre el cas escolta " a: UCELAY DA CAL, Enric (dir.), La joventut a Catalunya al s. XX. Materials per una trilogia, 2 v. Barcelona Diputació de Barcelona, 1987, Vol. I, pp. 316-339.

- MARQUÉS Salomó, L'Escoltisme Gironí Salt, Edicions del Pèl, 1984.

- GALÍ Jordi, Nous escrits de Mossèn Batlle, Barcelona, Laia, 1971.

- SERRA, Antoni Història de l'escoltisme català, Barcelona: Bruguera, 1968

- GALÍ Jordi, Escrits de Mossèn Batlle, Barcelona, Estela, 1966.

- BASTARDAS Ramon, " L'Escoltisme a Catalunya ", a: EFFENTERRE, Henri van, L'escoltisme, Barcelona 62, 1963, pp. 133-145.

 

PAÍS VALENCIÀ

- MARTÍNEZ A., BELDA J., ULIZARNA JL., Análisis Institucional de los Scouts de España, Valencia: Universidad de Valencia (en procés de publicació).

- PUIG NEBOT Agustín, Análisis experimental de una situación educativa no formal: el Movimiento Scout de Valencia. Tesis doctoral. Universidad de Valencia, 1998

- CRUZ José Ignacio, Escultismo, Educación y Tiempo libre. Historia del Asociacionismo Scout en Valencia (1912-1985), Valencia: Institut Valencià de la Juventut, 1995.

 

Importante bibliographie (sources, articles, monographies). contact: :Jose.I.Cruz@uv.es

- CRUZ José Ignació, Història de l'Escoltisme Valencià. De la Delegació Diocesana d'Escoltisme al Moviment Escolta de València (1958-1985), València: M.E.V., 1994

 

ANDALUSIA

- ALARCÓN M., FERNÁNDEZ VIVERO J., (Coord.) II Jornadas Universitarias de Pedagogía Scout, (Libro de Actas). Puerto Real (Cádiz) 12-14 noviembre 1999, Cádiz: Universidad de Cádiz, 1999

- LUCAS Antonio, La formación de los monitores scouts en la Asociación Scout de Andalucía, Memoria de Licenciatura, Universidad de Sevilla, 1999. (inèdita)

- ORTEGA José A., (Coord.), Pedagogía Scout. Fundamentos organmitzativos y estrategias metodológicas, (Actas de las I Jornadas Andaluzas, Universitarias de Pedsgogía Scout, Granada, Marzo 1997), Granada: COM.DE.ES, 1998.

 

CASTELLA-LLEÓ

- FERNANDEZ MENDEZ-TRELLES Patricia, El Escultismo: un estilo de vida diferente, León: Escuela Universitaria de Trabajo Social "Nuestra Señora del Camino", 2000

- LOPEZ VIGURIA Enrike, La Nueva Educación y el Escultismo de Baden-Powell, Tesis de Licenciatura, Universidad de Salamanca, 1981

 

MURCIA

- LOPEZ LACARCEL José M., Los Exploradores Murcianos (1913-1940), Murcia: Mediterráneo, 1986.

 

ESPANYA

- GENOVÉS Enrique, Cronología del Movimiento Scout, Madrid; Imprenta Tutor, 1984 (2º ed.)

 

MALLORCA

- CERDÀ Mateu, L'escoltisme a Mallorca (1907-1995), Barcelona: Abadia de Montserrat, 1999